Zr

ZR

爆玻璃面 / 爆液晶 $450 /換電池$250

Z

Z

爆玻璃面 / 爆液晶 $400/爆背面$150/換電池$250

Z1

Z1

爆玻璃面 / 爆液晶 $450/爆背面$150/換電池$250

Z2

Z2

爆玻璃面 / 爆液晶 $450/爆背面$150/換電池$250

Z3

Z3

爆玻璃面 / 爆液晶 $500/爆背面$150/換電池$280

Z3Compac

Z3 Compact

爆玻璃面 / 爆液晶 $450 / 爆背面$150/換電池$280

Z3+

Z3+

爆玻璃面 / 爆液晶 $600 / 爆背面$150/換電池$280

Z3Compac

Z5 Compact

爆玻璃面 / 爆液晶 $650 / 爆背面$200/ 耳機位$350 / 充電位$350 / 換電池$280

Z5Premium

Z5

爆玻璃面 / 爆液晶 $700 / 爆背面$200/ 耳機位$350 / 充電位$350 / 換電池$280

Z5

Z5 Premium

爆玻璃面 / 爆液晶 $750 / 爆背面$250 / 耳機位$350 / 充電位$350 / 換電池$280

ZUltra

Z Ultra

爆玻璃面 / 爆液晶 $600/換電池$280

T2 Ultra

T2 Ultra

爆玻璃面 / 爆液晶 $500/換電池$280

C5 Ultra Dual

C5 Ultra Dual

爆玻璃面 / 爆液晶 $700/換電池$280

sony-x

X / X Performance(黑,白,黃,粉)

爆玻璃面 / 爆液晶 $600/換電池$380/換背面$350

sony-xa

XA(黑,白,黃,粉)

爆玻璃面 / 爆液晶 $600/換電池$380/換背面$350

XA1

XA1(黑,白,金,粉)

爆玻璃面 / 爆液晶 $550/換電池$380

sony-xa-ultra

XA Ultra(黑,白,黃)

爆玻璃面 / 爆液晶 $800/換電池$380/換背面$350

sony-xz

XZ(黑,藍,銀)

爆玻璃面 / 爆液晶 $900/換電池$380

XZP

XZ Premium(黑,銀,粉)

爆玻璃面 / 爆液晶 $1000/換電池$380/換背面$350

如未有記錄的型號,歡迎查詢