S2

S2(I9100)
爆玻璃面 $250/ 爆液晶 $500 /換後蓋$80/ 換大鏡頭$120 / 換USB尾插 $100 / Home鍵$150 / 感光$100 / 銀邊$150

galaxy-w-1.png
S3(I9300 / I9305)

爆玻璃面 $280/ 爆液晶 $600 /換後蓋$80/ 換USB尾插 $150 /換大鏡頭$120 / 換鏡片$100/ 感光$100 / Home鍵$150 / 銀邊$150

s4.png
S4(I9500 / I9505)

爆玻璃面 $300/ 爆液晶 $650 /換後蓋$100/換USB尾插 $150 / 換大鏡頭$150 / 換鏡片$150/ 感光$120 / Home鍵$200 / 銀邊$150

samsung-galaxy-s5.png
S5(G900F)

爆玻璃 $400 爆液晶屏$1000/換後蓋$120/ 換USB尾插 $280 /換大鏡頭$280 / 感光$200 / 換鏡片$150

s6-png.png
S6(G9200)

爆玻璃面 $550/ 爆液晶$1400 / 換鏡頭$380 / 換鏡片$200/ 換電池$350 /換USB尾插 $380 / 感光$280 / 爆背面$250

94963i305c7773d24c17ec.png
S6 Edge(G9250)

爆玻璃面$1000 / 爆液晶$1400  / 換鏡頭$400 / 換鏡片$200/ 換電池$380 /換USB尾插 $380 / 感光$280 / 爆背面$250

galaxy-s6-edge-plus-gallery-left-perspective-silver-s3.png
S6 Edge+(G928)

爆玻璃面$1200 / 爆液晶$1500 / 換鏡頭$400 / 換鏡片$200/ 換USB尾插 $380 / 換電池$380/ 感光$280 / 爆背面$300

S7

S7

爆玻璃面$600 / 爆液晶$1400/ 換鏡頭$400 / 換鏡片$200/ 換電池$380 / Home鍵$380 /換USB尾插$380 / 感光$350 / 爆背面$300

S7 edge

S7 Edge

爆玻璃面$1200 / 爆液晶$1800 / 換鏡頭$450 / 換鏡片$200/ 感光$350 / 換電池$380/ 爆背面$300

S8

S8

爆玻璃面 / 爆液晶$1900/ 換鏡片$280 / 爆背面$400 / 換電池$450

S8+

S8 Plus

爆玻璃面 / 爆液晶$2100/ 換鏡片$280 / 爆背面$400 / 換電池$450

samsung-galaxy-note-white.jpg
Note(N7000)

爆玻璃面 $250/ 爆液晶 $600 /換後蓋$60/ 換鏡頭$150 / 感光$100 / 換USB尾插 $120 / 感光$100 / Home鍵左右製$200/銀邊$100

samsung-galaxy-note-2-verizon.jpg
Note2(N7100 / N7105)

爆玻璃面 $250/ 爆液晶 $700 /換後蓋$60/ 換鏡頭$180 / 換鏡片$150/ 換USB尾插 $150 / 感光$100 / Home鍵左右製$200/銀邊$150

note3
Note3(N9005)

爆玻璃面 $300 / 爆液晶 $1000 /換後蓋$80/ 換鏡頭$250 / 換鏡片$150/ 換USB尾插 $180 / 感光$120 / Home鍵左右製$250/銀邊$250

samsung-galaxy-note-4.png
Note4(N910U)

爆玻璃面 $350 / 爆液晶$1200 / 換鏡頭$350 / 換鏡片$150/ 換USB尾插 $250 / 中框$350 / 感光$200 / Home鍵左右製$250

whitenote5-600x600-grp.jpg
Note5(N9200)

爆玻璃面 $500 / 爆液晶$1400 / 換鏡頭$450 / 換鏡片$200/ 換USB尾插 $380/ 換電池$350 / 感光$250 / Home鍵左右製$380 / 爆背面$250

Note8

爆背面$400

a5-white-comp.png
A5(A5000)

爆玻璃面 $400 / 爆液晶$850 /Home鍵$280 / 換鏡頭$280 / 換鏡片$150/ 換USB尾插 $280 / 感光$250 / 換電池$280

2

A5(2016)

爆玻璃面 $500 / 爆液晶$1100 /Home鍵$350 / 換鏡頭$350 / 換鏡片$150/ 換USB尾插 $350 / 感光$200 / 換電池$350 / 爆背面$200

1

A7(A7000)

爆玻璃面 $450 / 爆液晶$1000 /Home鍵$350 / 換鏡頭$350 / 換鏡片$150/ 換USB尾插 $350 / 感光$250 / 換電池$350

1
A7(2016)

爆玻璃面 $550 / 爆液晶$1300 /Home鍵$380 / 換鏡頭$350 / 換鏡片$150/ 換USB尾插 $250 / 感光$100 / 換電池$350 / 爆背面$200

large.png
A8(A8000)

爆玻璃面 $550 / 爆液晶$1300 /Home鍵$380 / 換鏡頭$380 / 換鏡片$150/ 換USB尾插 $380 / 感光$300 / 換電池$380

A9

A9(A9000)

爆玻璃面 $550 / 爆液晶$1200 /Home鍵$450 / 換鏡頭$380 / 換鏡片$200/ 換USB尾插 $450 / 感光$250 / 換電池$350 / 爆背面$250

C5

C5 / C5 Pro

爆玻璃面 $550 / 爆液晶$1150/Home鍵$350 / 換鏡頭$350 /換鏡片$200 / 換USB尾插 $350 / 感光$280 / 換電池$350

C7

C7 / C7 Pro

爆玻璃面 $600 / 爆液晶$1200 /Home鍵$350 / 換鏡頭$350/ 換鏡片$200 /換USB尾插 $350 / 感光$280 / 換電池$350

C8

爆玻璃面 $650 / 爆液晶$1150

C9PRO

C9 / C9 Pro

爆玻璃面 $650 / 爆液晶$1300 / 換USB尾插 $380 / 感光$300 / 換鏡片$200 / 換電池$380

j5

J5

爆玻璃面 $450 / 爆液晶$750

J52016

J5(2016)

爆玻璃面 $500 / 爆液晶$800

J5Prime

J5 Prime

爆玻璃面 $450 / 爆液晶$700

J7

J7

爆玻璃面 $500 / 爆液晶$900

J72016

J7(2016)

爆玻璃面 $550 / 爆液晶$1000

J7prime

J7 Prime

爆玻璃面 $500 / 爆液晶$750

samsung-galaxy-mega-63-gt-i9200.jpg
Mega6.3(I9205)

爆玻璃面 / 爆液晶$400 / 感光$150 / 換USB尾插 $150

Mega 2

爆玻璃面$350 / 爆液晶$400 / 感光$150 / 換USB尾插 $200

如未有記錄的型號,歡迎查詢,然後落訂金。