3X

3X

爆玻璃面 / 爆液晶 $300/換電池$180


G7

G7

爆玻璃面$300/ 爆液晶 $400/換電池$200


G7

G7 Plus

爆玻璃面$350/ 爆液晶 $500/換電池$200


mate7

Mate 7

爆玻璃面$450/ 爆液晶 $500/換電池$300


8

Mate 8

爆玻璃面/ 爆液晶 $550/換電池$300


Mate9

Mate 9

爆玻璃面/ 爆液晶 $700/大相頭$380/換電池$350


mate9pro

Mate 9 Pro

爆玻璃面 / 爆液晶 $1800/換電池$380


Mate 10

爆玻璃面 / 爆液晶 $1050 /鏡片$280/換電池$450/背玻璃$350


mate s

Mate S

爆玻璃面 / 爆液晶 $900/換電池$350


P7

P7

爆玻璃面$400/ 爆液晶 $500/換電池$250


P8

P8

爆玻璃面$450/ 爆液晶 $550/換電池$280


P8MAX

P8 Max

爆玻璃面$550/ 爆液晶 $650/換電池$350


p9

P9

爆玻璃面$450/ 爆液晶 $600/換電池$350


p9-lite

P9 Lite

爆玻璃面$500/ 爆液晶 $600/換電池$350


p9-plus

P9 Plus

爆玻璃面$750 / 爆液晶 $1150/換電池$380


p10lite

P10 Lite

爆玻璃面$550/ 爆液晶 $650/換電池$350 / 爆背面$250


p10

P10

爆玻璃面$700/ 爆液晶 $850/換電池$380


p10plus

P10 Plus

爆玻璃面$900/ 爆液晶 $1100/換電池$450


P20 Lite

爆玻璃面$600/ 爆液晶 $700/背玻璃$250


P20

爆玻璃面 / 爆液晶 $1000背玻璃$300


P20 Pro

爆玻璃面$1500 / 爆液晶 $1800/背玻璃$350


Honor 6 Plus

Honor 6 Plus

爆玻璃面$400/ 爆液晶 $500/換電池$300


Honor 7

爆玻璃面$450/ 爆液晶 $550/換電池$300


V9

Honor V9

爆玻璃面 $700/ 爆液晶 $900/換電池$380


nexus 6P

Nexus 6P

爆玻璃面 / 爆液晶 $1150 / 鏡片250 / 換電$300


 

Honor Note 8

爆玻璃面$900 / 爆液晶 $1400/換電$380


nova

Nova

爆玻璃面$450/ 爆液晶 $550/換電池$300


nova plus

Nova Plus

爆玻璃面$500 / 爆液晶 $600/換電池$350


nova2 plus

Nova 2 Plus

爆玻璃面$550 / 爆液晶 $650/換電池$380


 

Nova 2i

爆玻璃面 / 爆液晶 $550/換電池$350


Y7

爆玻璃面$500 / 爆液晶 $600/換電池$300


Y7 Prime

爆玻璃面$450 / 爆液晶 $550/換電池$300


如未有記錄的型號,歡迎查詢,然後落訂金。